Adres Łowicka 46
02-531 Warszawa (biuro)

Telefon 606 839 115
Biuro Grupy 6 Sercańskiej Pieszej Pielgrzymki Radomskiej na Jasną Górę.

Przewodnik ks. Sławomir Knopik SCJ