Adres Karczówka Klasztor 1
25-602 Kie Kielce

Telefon 504192036
www.karczowka.com

W sinej mgle jesieni majaczyła na horyzoncie, jakby zawieszona w powietrzu ponad ziemią, kopuła z klasztorem pośród rzadkich sosen. Zbocze pagóra tu i ówdzie przeświecało zamazanymi, białymi łatami wyleniałej skóry.Jan Maria Gisges, Osaczeni Karczówka – z pobernardyńskim klasztorem i kościołem rektoralnym p.w. św. Karola Boromeusza naszczycie wzgórza – to perła architektury sakralnej województwa i relikt średniowiecznego ośrodka górniczego.

Dla kielczan to miejsce wyjątkowe, posiadające znaczenie historyczne i emocjonalne, jako czynny świadek wydarzeń ważnych dla historii regionu.Jego otwartość dla ludzi pielęgnują po dziś dzień księża Pallotyni zawsze serdecznie witający gości klasztoru i kościoła.

Ze wzgórza Karczówki można było się napatrzeć na miasto otoczone barwnym dywanem pól, zielenią łąk i licznymi ogrodami.

(…) Oto na widnokręgu: Piekoszów, Szczukowskie Górki, Chełmce, Wzgórza Oblęgorskie.

Spowite w sinej mgle grzbiety Łysogór. Telegraf, a wokół lasy i lasy…Stanisława Król, Ze wspomnień księgarz