Regulamin
Regulamin dot. zapisów na rekolekcje i innych wydarzeń zamieszczonych na platformie rekolekcje24.info
 • Korzystając z formularza możemy zapisać jedną lub więcej osób
 • Podczas wypisywania formularza prosimy nie zapomnieć o przeczytaniu regulaminu i zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla użytku organizatorów
 • Po wypełnieniu poprawnie formularza jest wyświetlony komunikat o wysłaniu formularza
 • Na skrzynkę e-mail zostaje wysłana wiadomość z dalszymi informacjami, prosimy o postępowanie wg wskazań w emailu
 • W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail prosimy do nas napisać na grupa@profeto.pl
 • Prosimy o przemyślane zapisy, gdyż wpłata na konto nie podlega zwrotowi!!
 • 1. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną. 2. Osoby wypełniające formularz a nie wpłacające zadatku lub kosztów (wg ustaleń organizatora rekolekcji) uczestnictwa w terminie trzech dni mogą zostać wykreślone z listy uczestników 3. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów 4. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. 5. Rekolekcje mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników co jest określone w procesie rejestracji. 6. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek ( identyfikatorów ) osobom trzecim, a także przyprowadzać swoich znajomych na wybrane punkty programu rekolekcji. 7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 8. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w rekolekcjach. 9. W przypadku skrócenia pobytu na rekolekcjach samego uczestnika koszty uczestnictwa nie ulegają zmianie. 10. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji i spotkań bez podania przyczyn najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. 12. Rekolekcje są prowadzone wg nauczania Kościoła rzymskokatolickiego. 13. Podczas trwania rekolekcji mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów jego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji bez ograniczeń. 14. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. 15. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania. 16. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
  17. Na całym terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. ​18.Uczestnicy rekolekcji i spotkań są zobowiązani także do:
  -przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
  - zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania w ośrodku
  - stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych
  - noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
  - zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu


Regulamin platformy rekolekcje24.info

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej (mobilnej) strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji za pośrednictwem którejkolwiek z platform potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).
 
Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji rekolekcji/kursów/konferencji/wydarzeń online dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez te strony internetowe („usługa” lub „usługi”) są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Fundację Profeto.pl i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej.
 
1. Definicje
 
„Platforma” oznacza (mobilną) stronę internetową i aplikację, przez które udostępniana jest usługa, a które są własnością, są kontrolowane, zarządzane, utrzymywane i/lub hostowane przez Fundację Profeto.pl.„Usługa” oznacza usługę rezerwacji przez internet (w tym ułatwienie płatności) różnych produktów i usług, jakie od czasu do czasu udostępniają Rekolekcjonisty na platformie. „Rekolekcjonista” oznacza podmiot organizujący rekolekcje/kursy/konferencje/wydarzenia  które od czasu do czasu są udostępniane do rezerwacji na platformie.
 
2. Zakres usług
 
Poprzez platformę rekolekcje24.info Rekolekcjoniści mogą reklamować swoje produkty i usługi do rezerwacji, i przez którą osoby odwiedzające platformę mogą dokonywać ich rezerwacji. Rezerwując rekolekcje/kursy/konferencje/wydarzenia  wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Rekolekcjonistą, u którego dokonują Państwo rezerwacji albo zakupu odpowiednio produktu lub usługi. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Rekolekcjonistą, przekazując szczegółowe informacje dotyczące Państwa rezerwacji do odpowiedniego Rekolekcjonisty i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Rekolekcjonisty.
Dostarczając nasze usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od Rekolekcjonistów. Rekolekcjoniści mają dostęp do swojego konta na rekolekcje24.info, poprzez które zobowiązani są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej platformie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze usługi, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje nam dostarczone są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej platformy, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy Rekolekcjonista przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na naszej platformie. Nasza platforma nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny któregokolwiek z Rekolekcjonistów (albo udostępnianych przez niego udogodnień, obiektów, produktów lub usług) dostępnych na naszej platformie.
Nasze usługi dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.
 
3. Brak opłat
 
Nasze usługi są całkowicie bezpłatne. Nie pobieramy opłat za nasze usługi ani też nie doliczamy żadnych opłat dodatkowych. Organizatorzy (Rekolekcjoniści) rekolekcji płacą Fundacji Profeto.pl prowizję (stanowiącą niewielki odsetek ceny produktu) po tym, jak klient skorzystał z usługi lub produktu Organizatora/Rekolekcjonisty lub po tym, jak zrealizował i zapłacił za swój udział w rekolekcjach/kursach/konferencjach/wydarzeniach.
 
4. Karta kredytowa
 
Jeśli dotyczy i ma zastosowanie, niektórzy Rekolekcjoniści oferują opcję dokonywania rezerwacji, w przypadku których płatność za nią (całkowita lub częściowa, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w danym obiekcie) realizowana jest bezpośrednio na rzecz Rekolekcjonisty w momencie dokonywania rezerwacji przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności). W przypadku niektórych produktów i usług rekolekcje24.info wspomaga (poprzez podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności) płatność za odpowiednie produkty lub usługi (tj. oferuje usługę wspomagania płatności) na rzecz i w imieniu Rekolekcjonisty (rekolekcje24.info nigdy nie działają, ani nie funkcjonuje w charakterze zarejestrowanego sprzedawcy). Płatność jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek obiektu świadczącego zakwaterowanie za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności. Wszelkie płatności wspomagane przez nas na rzecz i w imieniu Rekolekcjonisty i przekazywane na jego rachunek będą w każdym przypadku stanowiły płatność (lub jej część) ceny rezerwacji danego produktu lub usługi w rozliczeniu końcowym takiej należnej ceny (lub jej części) i nie mogą Państwo ubiegać się o zwrot takich wpłaconych środków.
Prosimy pamiętać, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych (np. bezzwrotnych) Rekolekcjonisty wymagają zapłaty z góry, np. przelewem bankowym lub kartą kredytową, dlatego mogą dokonać preautoryzacji Państwa karty lub ją obciążyć (czasami bez możliwości zwrotu środków) w momencie dokonywania rezerwacji. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym opisem wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji w celu sprawdzenia, czy nie obowiązują właśnie takie warunki. Nie obciążą Państwo Fundacji Profeto.pl odpowiedzialnością za jakiekolwiek (uprawnione, [rzekomo] nieuprawnione lub nieprawidłowe) obciążenia Państwa karty dokonane przez Rekolekcjonistę (w tym zrealizowane przedpłaty, przypadki niedojazdu lub odwołania rezerwacji, za które przewidziana jest kara).
 
5. Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady
 
Dokonując rezerwacji u Rekolekcjonisty, akceptują Państwo warunki określone przez tego Rekolekcjonistę dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Rekolekcjonistę i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady domowe Rekolekcjonisty), które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Rekolekcjonisty dostępne są na naszej Platformie w części z informacjami o Rekolekcjoniście /jeśli takie przekazał do wiadomości użytkowników/, w procesie dokonywania rezerwacji oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji nie można zmienić ani odwołać. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Rekolekcjonisty zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Użytkownik i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Rekolekcjonista wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie.
 
Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.
 
Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym Rekolekcjonistę, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojechanie na miejsce. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kontakcie z Rekolekcjonistą, mogą Państwo skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. Firma Fundacja Profeto.pl nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu ani związane z tym odwołania lub opłaty naliczone przez Rekolekcjonistę.
 
6. (Dalsza) korespondencja
 
Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa wiadomości e-mail, którą mogą Państwo otrzymać przed datą przyjazdu. Wiadomość ta będzie zawierała informacje na temat Państwa rezerwacji, jak również innego typu oferty. Wyrażają też Państwo zgodę na wysłanie do Państwa wiadomości e-mail, którą otrzymają Państwo po zakończeniu pobytu w obiekcie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o wystawienie opinii na temat obiektu, jak również informacje o działalności ewangelizacyjnej mediów Grupy Profeto wydawanej przez Fundację Profeto.pl. Wszystkie adresy e-mailowe, pozostawione na platformie rekolekcje24.info pozostają do wykorzystania przez Fundację Profeto.pl w celach reklamowych związanych z jej działalnością. W celu uzyskania informacji na temat innych możliwych form kontaktu z Państwem, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek
Fundacja Profeto.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z Rekolekcjonistą na swojej platformie i za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do Rekolekcjonisty, korespondencji z obiektem czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie). Fundacja Profeto.pl nie może zagwarantować, że jakakolwiek prośba lub korespondencja zostanie (należycie i terminowo) doręczona, odczytana lub spełniona przez Rekolekcjonistę, ani że zostaną wypełnione lub wykonane jej warunki.
W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej rezerwacji należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.
Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko Fundacja Profeto.pl lub dotyczące Usługi powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od ustalonego terminu wykorzystania produktu lub usługi. Roszczenia lub skargi, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu, mogą zostać odrzucone, a wówczas osoba występująca z takim roszczeniem lub skargą musi zrzec się prawa do wszelkich odszkodowań (z tytułu szkód lub poniesionych kosztów).
Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie (na przykład podczas dodawania opinii), oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez Fundacja Profeto.pl dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki Fundacja Profeto.pl uznaje za stosowny. Udzielasz Fundacja Profeto.pl niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Fundacja Profeto.pl uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez Fundacja Profeto.pl. Fundacja Profeto.pl nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na Fundacji Profeto.pl. Fundacja Profeto.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez Fundacja Profeto.pl w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.