Kluczbork Sercanie
Imię i nazwisko: ks. Gabriel Pisarek SCJ
E-mail: kluczborksercanie@gmail.com
Telefon kontaktowy:
---------- --------------------
O mnie: