SNE Najświętszego Serca Jezusowego
Imię i nazwisko: ks. Michał Tabak scj
E-mail: snebelchatow.media@gmail.com
Telefon kontaktowy:
---------- --------------------
O mnie: Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie to wspólnota, której celem jest formowanie osób świeckich do podejmowania misji ewangelizacyjnej w świecie współczesnym, zgodnie z encykliką Redemptoris Missio i adhortacją apostolską Christifideles laici. Szkoła przygotowuje do tego, aby każdy katolik potrafił w formie prostej, żywej i skutecznej przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji opiera się na prowadzeniu kursów ewangelizacyjnych z formacji Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA), których jest ponad 20, cotygodniowych spotkaniach modlitewno-formacyjnych wspólnoty, formacji osobistej (zakładającej systematyczne czytanie Słowa Bożego i przystępowanie do sakramentów) oraz domowych spotkaniach w małych, ewangelizacyjnych grupkach dzielenia. Wspólnota skupia 110 osób w różnym wieku, a jej pasterzami są ks. Michał Tabak scj oraz ks. Krzysztof Satoła scj.